Всички оферти Почивка в България Почивка в чужбина На море На ски На планина 8-ми декември Коледа Нова година Изгодни полети

Всички изгодни оферти


Общи условия за ползване на ole.bg

Общи условия и условия за ползване
Настоящите условия се явяват споразумение между сайта Ole.bg /”Оле” ООД, ЕИК 203115700/ и вас като ползвател на сайта /наричан по-долу потребител/. Всяко достъпване на сайта под каквато и да било форма ви обвързва с настоящите Общи Условия и вие ги приемате и се съгласявате с тях. Моля, прочетете внимателно тези общи условия и ако не сте съгласни с тях преустановете изпозлването на сайта Ole.bg. За да използвате сайта Ole.bg е необходимо да сте навършили 18 години. В случай че нямате навършени 18 години, моля, не използвайте услугите на сайта.

Ole.bg е рекламно-информационна платформа /наричана по-долу “сайт”/, която събира и публикува информация, рекламни и промоционални оферти и съдържание /наричани с общото наименование “оферти”/ от различни сайтове за колективно пазаруване, интернет магазини и други сайтове /наричани “партньорски сайтове”/. Публикуваните оферти са създадени от тези партньорски сайтове и/или други трети страни. Ole.bg няма задължение да обследва, контролира или проверява акуратността на публикуваните оферти и не гарантира тяхната вярност, актуалност и акуратност. Не е изключена възможността публикуваните на нашият сайт оферти, реклами, съдържание или информация да съдържат технически и печатни грешки, както и други неточности. Ole.bg не носи отговорност за верността, актуалността и акуратността на съдържанието на публикуваните в сайта оферти, реклами, съдържание и информация. Някои от офертите може да съдържат информация, която някои хора да считат за обидна, неуместна или от спорно естество. Ole.bg не носи отговорност за нередности, неточности, неспазване на авторски права, законност или моралност на информацията и материалите, които се съдържат в офертите предоставяни ни за публикуване от партньорските сайтове.
Публикуването на оферти от партньорски сайт не ангажира Ole.bg с подкрепа за качествата на предлаганите от партньорския сайт стоки или услуги. Ole.bg не предлага собствени оферти, не продава ваучери, стоки или услуги и не носи отговорност за качеството на предлаганите от партньорски сайтове ваучери, стоки, услуги рекламирани на сайта Ole.bg.
Всеки от партньорските сайтове има собствени Условия за ползване и носи отговорноста за достоверността, актуалността и верността на информацията, подавана към нашата рекламно-информационна платформа. Условията за ползване на партньорските сайтове са различни от тези на Ole.bg. Препоръчваме преди използването на услугите на партньорски сайт да се запознаете подробно с неговите общи условия за ползване.
Всякаква кореспонденция, бизнес отношения или участие в промоции между вас и партньорски сайтове на Ole.bg, в това число заплащане и доставка на стоки и услуги, както и всякакви други условия или гаранции, са единствено предмет на отношенията ви с тези сайтове. Вие извършвате всички търговски транзакции на собствен риск като се съгласявате, че сайта Ole.bg не е отговорен за каквито и да било загуби, включително материални. Ole.bg не е страна по никакви търговски и нетърговски сделки сключвани от потребители на сайта. Ole.bg не е страна по търговски и нетърговски сделки сключени между потребители на сайта и партноьрски сайтове, публкували свои оферти в сайта Ole.bg, няма задължение да изпълнява такива сделки, и не носи отговорност за изпълнение или неизпълнение на подобни сделки. Ole.bg не е отговорен за нанесени имуществени и/или неимуществени щети, загуби или вреди настъпили за потребителя в следствие от ползването му на партньорските сайтове публкували своите оферти на сайта Ole.bg. Ole.bg не е отговорен за имуществени и неимуществени щети и/или вреди настъпили за потребителя в следствие от сключване на търговска сделка с партньорски сайт на Ole.bg. Целта на сайта е да улесни потребителя в намирането на полезна и изгодна за него оферта чрез публикуване на едно място на много различни оферти, предоставени от партньорски сайтове.
Ole.bg не е отговорни за евентуалната липса на лицензи или разрешителни от страна на който и да било от партньорските сайтове..

С ползването на сайта и включването си в мейлинг листата, чрез попълване на емейл адреса си, вие се съгласявате да получавате търговска и друга информация от Ole.bg и от неговите партньорски сайтове.

Авторски права
Логото и дизайна на сайта са изключителна собственост на Ole.bg. Всички материали, марки и информация включени в офертите са собственост на партноьрските сайтове или техни търговски партньори. Ole.bg не носи отговорност за публикувани оферти съдържащи материали, информация или марки нарушаващи авторските права на трети страни.

Политика на поверителност
Ole.bg събира информация, за да предложи по-лесно, удобно и полезно позлване на сайта. Събраната информация се ползва само за целите на сайта и тя няма да бъде обработвана и разпространявана по начин несъвместим с целите, за които е събрана. Ole.bg може да събира информация за потребителските навици или предпочитания (напр. кликове в имейл съобщения, кликове на страниците на Сайта) с цел анализ и вътрешно проучване. Също така може да съхранява информация, която потребителите съзнателно са ни предоставили под формата на имейли, обратна връзка и предложения отправени чрез Сайта или страниците ни в социалните мрежи.
Ole.bg приема потребителската информация като важна, затова няма да я споределя или продава.
Ole.bg ще предоставя информация за потребителите си единствено в изискваните от закона случаи.


Контакт
Данни за ole.bg:

Търговец: "Оле" ООД
ЕИК: 203115700
Адрес на регистрация: гр. Варна, ул. „Ген. Гурко” 84
Адрес на дейността: ул. „Хаджи Димитър” 41, ет. 3, ап. 5
Телефон: 052/390500 (9:00 до 17:30 часа)
E-mail: info@ole.bg